EVROPSKÝ STABILIZAČNÍ MECHANISMUS
"smlouva dluhů"

Historie projednávání ESM v ČR

Historie Evropského stabilizačního mechanismu (ESM) jako součásti primárního práva (evropských smluv), tedy "trvalého eurovalu" se píše od prosince 2010, kdy se premiéři členských států EU na jednání Evropské dohodli o změně Smlouvy o fungování Evropské unie. Předseda Svobodných Petr Mach na to reagoval článkem Neústavní přesun pravomocí na EU.

V reakci na článek Petra Macha připravil premiér Petr Nečas svoji odpověď, kterou Petr Mach zveřejnil na svém blogu. Premiér Petr Nečas se v dopisu snažil vyvrátit obavy, místo toho je však spíše potvrdil (potvrzuje je již samotná poznámka pod čarou č. 4 na straně č. 24 Závěrů Evropské rady z 25. března 2011).

Před jednáním Evropské rady, na kterém Petr Nečas zvedl ruku pro změnu článku č. 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, získal předchozí souhlas Poslanecké sněmovny (hlasování) i Senátu (hlasování).

V březnu 2011 došlo k jednání Evropské rady, na kterém Petr Nečas zvedl ruku pro návrh (v souladu s předchozím souhlasem Poslanecké sněmovny i Senátu). Doposud nešlo o závazek, ale jen o jakýsi politický slib. O vymahatelný závazek půjde, jakmile Česká republika dokončí ratifikační proces schválením.

V červenci 2011 předložila Vláda Senátu Rozhodnutí Evropské rady ke schválení ratifikace. Petr Mach odhadl dopad na Českou republiku v objemu 250 miliard Kč. Od té doby se Svobodní pravidelně scházejí a upozorňují na nebezpečí ratifikace.

Protestní akce Svobodných má dopad až do Senátu, Ministerstvo zahraničí proto v září 2011 nechává mezi senátory kolovat vyjádření k tvrzením Petra Macha. Ve snaze nenechat se nachytat při lži potvrzuje obavy Svobodných a navíc odhaduje angažovanost České republiky v ESM na 350 miliard Kč (o 100 miliard Kč více než činil odhad Petra Macha).

Obavy Svobodných sdílejí i někteří poslanci a senátoři, z nichž někteří se odvažují vystoupit i na protestních akcích Svobodných.

Ratifikace schválena v Senátu

Ratifikace Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, byla Senátem schválena 25. dubna 2012 (stenozáznam, hlasování).

Schváleno v Poslanecké sněmovně

Poslanecká sněmovna ratifikaci schválila po 17. hodině dne 5. června 2012. Připravujeme pro Vás videozáznamy z jednotlivých vystoupení. Videozáznam připravujeme.